Skip Navigation Links.
Forside
Bliv Brandmand
Expand BrandværnBrandværn
Expand AktiviteterAktiviteter
Expand UdrykningerUdrykninger
Expand BillederBilleder
Expand MaterielMateriel
Expand Interne siderInterne sider
Kontakt
Hvordan bliver jeg brandmand.
Hørup Frivillige Brandværn er en frivillig forening som varetager brandslukningen i Hørup og omegn. Alle personer mellem 18 og 40 år kan søge optagelse i brandværnet. Det kræves at man kan gennemgå en helbredsundersøgelse før optagelse.
Hvad kræves der af mig.
Efter optagelse er man en aktiv person i værnet. Det forventes at man stiller ved udrykning og påtager sig de opgaver som stilles af holdlederen. Før man er uddannet brandmand vil man ikke direkte indgå i slukningsarbejdet. Man vil dog få andre opgaver på brandstedet som f.eks. afspærringsopgaver, hjælp med tilskadekomne, hjælpe til med slanger og værktøj til indsatspersonellet.
Som aktiv i værnet forventes det også at man møder op til minimum 12 øvelser årligt af 2 timers varighed. Øvelserne bruges til at vedligeholde brandmændenes uddannelse og for nyankomne en god måde for at sætte sig ind i værnets materiel og lære ens kommende kollegaer at kende. Efter man har snuset lidt til værnet og faget sendes man på den egentlige uddannelse til brandmand.

Uddannelsen
For at kunne påbegynde den egentlige uddannelse til Brandmand, er det et krav at man har bestået et grundkursus i førstehjælp, eller har tilsvarende uddannelse.
Grunddannelse Indsats
Formålet med grunddannelsen er, at uddanne deltageren til at kunne fungere som hjælper på et slukningstog. Det vil sige, at man kan bistå i slukningsarbejdet ved strålerørs-, stigrørs- og skumlægning, samt indgå i arbejdet med transport af vand i forbindelse med brug af slangetender og tankvogn. Som hjælper er man ikke uddannet som røgdykker, og man må ikke deltage i slukningsarbejde i røgfyldte rum m.v. Som hjælper skal man endvidere ved uheld med farlige stoffer kunne løse opgaver uden for "den indre afspærring". Man må således ikke have opgaver i det farligste område.
Funktionsdannelse Indsats
Tidligst 1 år efter at man har gennemført en grunddannelse kan funktionsdannelsen, der varer 148 timer, påbegyndes. Uddannelsen skal dog påbegyndes på et så tidligt tidspunkt, at den kan være afsluttet senest 3 år efter grunddannelsens påbegyndelse.
Formålet med udannelsen er, at deltageren skal kunne fungere som selvstændig på et slukningstog. Funktionsdannelsen afsluttes med en mundtlig/ praktisk prøve. Når funktionsdannelsen er bestået, må brandmanden føre alle opgaver på slukningstoget og virke som røg- og kemikaliedykker.

Se folderen "Vi har brug for dig"
Klik her for at downloade folderen "Vi har brug for dig"
Klik på for at se under menuer